Het kan er hard aan toegaan in de games industrie. Elkaar beschuldigen van de meest vage dingen en er soms nog mee wegkomen ook. Marvel, NC Soft en Cryptic hebben gelukkig een amicale schikking getroffen en hun ongenoegen aan de kant geschoven.

Marvel vond namelijk in eerste instantie dat de personages in de MMORPG City of Heroes en later City of Villains, wel erg veel weg hadden van hun eigen selectie aan superhelden. NC Soft had op haar beurt weer bedenkingen bij sommige aspecten van Marvel en zo kwam puntje bij paaltje. Gelukkig zijn de drie bedrijven nu tot een gezamenlijk en vriendelijk standpunt gekomen, waarbij alle bedrijven verder kunnen werken aan innovatieve en nieuwe producten cq. personages.

Hoewel er geen verdere informatie naar buiten is gekomen omtrent de schikking, is wel duidelijk gemaakt dat het de bedrijven in kwestie nooit om geld ging, maar om bescherming van "intellectual property".