Levine zegt toestemming te hebben gegeven aan Activision om het liedje She Will Be Loved te gebruiken, evenals een met motion-capturing gemaakte avatar van de zanger. Hij heeft er echter niet mee ingestemd dat zijn virtuele evenbeeld ook nummers van andere artiesten kan zingen.

In Band Hero kunnen spelers een artiest kiezen met wie ze de game doorspelen, deze artiest wordt dan ook zingend getoond bij nummers van anderen, spelers horen wel de stem van de originele artiest. In de aanklacht wordt apart melding gemaakt van het feit dat Levine hierdoor ook afgebeeld kan worden terwijl hij een nummer van een vrouwelijke artiest zingt.

Levine claimt dat Activision andere artiesten wel toestemming heeft gevraagd om ze ook voor andere nummers in te zetten. Zij zouden daarvoor bovendien meer geld hebben ontvangen. De aanklacht luidt dat de uitgever hiermee zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan frauduleus gedrag, contractbreuk, oneerlijke bedrijfsvoering en schending van het portretrecht. Het is niet de eerste keer dat Guitar Hero om deze reden wordt aangeklaagd: de nabestaanden van wijlen Nirvana-zanger Kurt Cobain deden dat eerder om dezelfde reden.