Het loskopen van Activision Blizzard van Vivendi was eerder een halt toegeroepen nadat een aandeelhouder, Douglas Hayes, een klacht indiende. Hayes is van mening dat de breuk met Vivendi niet in het voordeel is van het dochterbedrijf. In plaats daarvan zou het vooral een manier zijn van een aparte investeringsgroep, die een aanzienlijk deel van de aandelen overneemt, om zichzelf te verrijken.  

Deze klacht is ongegrond verklaard en daardoor kan de verkoop verder plaatsvinden op 15 oktober. Met het loskopen is een bedrag van 8,17 miljard dollar gemoeid.