Nintendo heeft haar Gamecube tot nu toe gepromoot zonder haar twee grootste franchises: Mario en Zelda. Ook de launch van de Gamecube zal het zonder deze twee games moeten doen. Of niet?

Dan Owsen, medewerker van Nintendo.com, werd geinterviewd op Camp Hyrule (een online Nintendo gebeuren voor fans). Hij sprak daar over de launch van de Gamecube en over geheimen die Nintendo voor zich houdt. Op de vraag of het mogelijk was dat er nog een 'geheime' launchgame aan het rijtje zou worden toegevoegd antwoordde hij met 'ja'."Recently Nintendo Power's Q&A man, Dan Owsen was interviewed at Camp Hyrule. Dan was asked if it was possible that Nintendo had a secret Nintendo GameCube launch title that no one knows about. Dan did not deny the possibility instead he simply replied with "Yes". What could this secret GameCube launch game be? If it is true that Nintendo is hiding secret launch title, we know the truth at the Space World press conference on August 23rd. Could this game turn out to be Mario Adventure?In principe zegt dit natuurlijk weinig, 'het is mogelijk' is niet echt een sterke verwijzing. Maar aangezien Dan Owsen als vertaler van games en als medewerker van Nintendo.com erg veel insider informatie krijgt, moet je dit bericht zeker niet helemaal links laten liggen.

Vanaf de 23e Augustus zullen we meer weten, dan zal de pre-SpaceWorld persconferentie plaatshebben.