Hoewel het voor Gamer.nl erg belangrijk is om altijd van een eigen mening uit te gaan, is het natuurlijk wel zo dat onze lezers zich moeten kunnen vinden in dit oordeel. Zij hoeven het er niet mee eens te zijn, maar er moet altijd een zekere meerwaarde zitten in het lezen van een review op Gamer.nl.

Om die reden willen we jullie als lezers graag een kort onderzoek voorleggen dat ingaat op het cijfersysteem dat Gamer.nl op dit moment hanteert. Verder zijn we benieuwd naar wat een gemiddelde Gamer.nl-bezoeker zoekt in onze recensies, en dan bedoelen we voornamelijk de punten die we behandelen en de mate van diepgang.

Hieronder volgt daarom een korte enquête, waarin gevraagd wordt naar het huidige format en hoe dit door jullie als lezers ontvangen wordt.

[Linkje naar enquete]

Alvast bedankt voor de medewerking,

Redactie Gamer.nl