Behalve de paarse kleur kenmerken de verpakkingen zich door een andere presentatie van het Xbox 360-logo en een grote verwijzing naar het feit dat de Kinect-hardware vereist is om de game te spelen. Met deze andere verpakkingen toont Microsoft eens te meer aan dat het Kinect echt anders probeert te positioneren dan de huidige Xbox 360-games.

De speciale verpakkingen en de andere kleur maken het voor Microsoft bovendien mogelijk om ook in de winkelschappen andere accenten te leggen. Denk aan opsplitsing van secties in de winkels of speciale plekken waar meer ruimte voor Kinect gemaakt wordt.