De maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat gebruikers de website verwarren met een online winkel. Kickstarter vreest dat veel gebruikers denken commerciële producten te kopen in plaats van te investeren in projecten.

In een sectie onder de productomschrijving moeten beheerders vanaf nu uitleggen hoe het met de risico's van een project omgaat. Dit om de investerende 'backers' een idee te geven van hoe gekwalificeerd en open een beheerder is. De regels zijn enkel van toepassing op Kickstarters die na de richtlijnaanpassing van gisteren zijn gestart.