Sommige mensen denken dat mensen achter een computer hun sociale vaardigheden verliezen. Sociale armoe zou troef zijn bij de beeldschermgebruikers. Al die mensen die alleen nog leven in een virtuele wereld, dat kan niet goed zijn zeggen ze. Het vreemde is dat de mensen achter een scherm nergens problemen mee hebben...Since the advent of computer games in advanced industrial societies, however, the image of this recreation has totally changed. Many people now believe that playing computer games turns you not only into a sociopathic homicidal maniac, but also into a hermit-like monster completely devoid of even the slightest trace of classic social graces. We are constantly bombarded with the portrait of the social misfit, alienated from mainstream values and hideously and vacuously rejecting decent norms. From this perspective, civil society itself seems to be in jeopardy.

Internet stelt veel mensen in staat om makkelijker contact met elkaar te zoeken. En als je kijkt hoeveel er gechat wordt kan je eerder zeggen dat de computer goed is voor je sociale vaardigheden.