Uit het onderzoek komt naar voren dat iOS-gamers gemiddeld 14,7 uur per maand op hun telefoon spelen, terwijl dit gemiddelde bij de overige apparaten aanzienlijk lager ligt. Android-gebruikers komen gemiddeld op 9,3 uur. Windows Phone 7- en Black Berry-eigenaars volgen met respectievelijk 4,7 en 4,5 uur.

Het onderzoek keek ook naar wat voor soort applicaties smartphone-eigenaars het meest gebruiken. Games komen als winnaar uit de bus, met 64 procent van de respondenten die aangeven wel eens een spel op te starten. 93 procent van de mensen die hadden ingevuld ooit een applicatie te hebben gekocht, geeft aan ook een volgende keer bereid te zijn te betalen voor een app.