Voor inschrijving is een Battle.net-account nodig. Ook moet er een programma geïnstalleerd worden dat de specificaties van het systeem waarop de bèta eventueel gespeeld gaat worden registreert.

Wanneer de testfase van de inmiddels vierde uitbreiding voor World of Warcraft begint, is niet bekendgemaakt. Inschrijven hiervoor biedt geen gegarandeerde toegang, wie een zogeheten Annual Pass voor World of Warcraft koopt, is hier wel van verzekerd.