Immersion, het bedrijf dat in het bezit is van het rumble patent, heeft gezegd dat de PS3 alsnog rumble-ondersteuning kan krijgen als Sony met het bedrijf verder wil praten. In het verleden zijn er al pogingen gedaan om de geschillen op te lossen, maar die zijn op niets uitgelopen. Voor de mensen die het nog niet weten; Sony heeft een rechtzaak tegen Immersion verloren wegens het inbreuk maken op het rumble-patent dat Immersion heeft.

De reden die Sony heeft opgegeven voor het weglaten van de rumble-functie is dat deze techniek niet samen kan gaan met de tilt-sensor die in de PS3-controller zit. Inmiddels weten we dat dit niet waar is. De Nintendo Wii heeft immers ook rumble en motion-sensing in de controller ingebouwd zitten. Bovendien zijn er andere oplossingen te bedenken die er voor zorgen dat beide technologieën elkaar niet uitsluiten.

Immersion zegt dat het aan Sony is om te beslissen of hun huidige of hun nieuwe en betere rumble-technologie, genaamd TouchSense, in de PS3-controllers ingebouwd gaat worden.

Dit is echter maar één kant van het verhaal, want Immersion weet ook dat zij een grote hoeveelheid potentiële inkomsten mislopen als 1st en 3rd-party hardware ontwikkelaars de technologie niet implementeren in de controllers. Het is uiteindelijk Immersion die qua financiën het meest heeft te winnen bij een overeenkomst.

Het is dus nog maar de vraag of we ooit rumble in de PS3 controllers zullen krijgen. Dit geschil heeft er in ieder geval voor gezorgd dat gamers de grote verliezers zijn.