IGDA-baas Brian Robbins vertelde Develop dat het de uitspraken over de werkomstandigheden bij de ontwikkelaar onderzoekt en graag van Team Bondi-medewerkers zelf wilt horen. "De verhalen van twaalfurige werkdagen en lange 'crunch time'-periodes zijn, als ze waar blijken, absoluut onacceptabel en schadelijk voor de personen die eraan meewerkten, het eindproduct en de industrie als geheel", aldus Robbins.

"We raden elke Team Bondi-medewerker en/of familielid aan om een e-mail te sturen naar qol@igda.org met opmerkingen over de recente en huidige werkomstandigheden - zowel positief als negatief."

Uit de doeken

Afgelopen weekend publiceerde website IGN een interview, waarin een aantal ex-medewerkers van Team Bondi zich uitliet over de naar hun mening hachelijke werkomstandigheden bij de ontwikkelaar. Ze stellen dat er tijdens de ontwikkeling van L.A. Noire voortdurend onrealistische deadlines gesteld werden, wat tot gevolg had dat het voltallige personeel zich voortdurend in crunch time bevond. Crunch time is een begrip om de periode aan te duiden waarin extra hard gewerkt moet worden om een bepaald project af te krijgen. Ook zouden de werknemers hiervoor nauwelijks overwerk betaald krijgen.