Momenteel ligt er op het bureau van de Californische gouverneur Arnold Schwarzenegger een brief van het Senaat, waarin gepleit wordt voor een algemene verbanning van gewelddadige videogames uit de Californische gamewinkels. Via een nieuwe wet hoopt het Senaat hiermee schandalen zoals de Hot Coffee mod van GTA: San Andreas te vermijden en alle lieve kindertjes ver weg van al dit verderf te houden.

De IEMA, staande voor de Interactive Entertainment Merchants Association, hoopt echter een stokje voor deze wet te steken. De brancheorganisatie heeft een uitgebreide brief naar Schwarzenegger gestuurd, waarin uitgelegd wordt waarom de wet in deze vorm niet hanteerbaar is en waarom het sowieso beter is om de verantwoordelijk niet bij de overheid te leggen.

Een argument dat genoemd wordt, is het voorspellende karakter van de wet. Misdaden in een spel die in de rechtbank onder de titel obsceen vallen en tot de doodstraf zouden leiden, zorgen automatisch voor verbanning van het spel. De IEMA betoogt dat je voordat een misdaad in de rechtbank gekomen is, nooit kunt weten of deze echt obsceen is of dat deze echt tot de doodstraf leidt. Ook de concurrentievervalsing met de overige staten, waarin gewelddadige games nog wel gewoon verkocht mogen worden, wordt aangehaald.

Het is nu aan de Oostenrijkse spierbundel om te bepalen of de mening van het senaat, of het betoog van de IEMA sterker overkomt. De gouverneur heeft in Californië namelijk het laatste woord over alle wetten en kan bij oneensheid zijn veto uitspreken. Lees het hele betoog van de IEMA hier.