Playboy, het maandblad dat vooral bekend staat om diens diepgaande interviews, spreidt zich tegenwoordig verder dan enkel gedrukte media. De levensstijl die door je jaren heem on het door vrouwenmagnaat Hugh Hefner opgezette idee heen gebouwd is, gaat zelfs zo ver dat we binnenkort een game met de titel Playboy: The Mansion mogen verwachten.

In het spel, dat op een The Sims-achtige wijze is opgezet, nemen we de rol van Hefner himself aan en mogen we het Playboy imperium vanaf de grond aan opbouwen. Een centrale rol hierin speelt natuurlijk de 'Mansion', het huis waarin al je poeslieve cq poesrijke vrouwen rondlopen. Enkele nieuwe screenshots tonen de grafische belichaming van al dit schoons.