In The Phantom Pain kunnen spelers grotendeels vrij rondlopen om bijvoorbeeld de omgeving te verkennen of zijmissies te voltooien. Die vrijheid geldt echter niet meer zodra een hoofdmissie wordt gestart. Elke van die missies heeft een aangewezen gebied. Zodra spelers buiten de grenzen van dit gebiedt treden, faalt de missie.