Ondanks dat Half-Life 2 de aandacht van Doom 3 afgelopen E3 flink af heeft doen leiden, lijkt het er niet op dat de mensen bij ID in een media-offensief zijn gegaan. Zo is de hoeveelheid info nog steeds even schaars en kunnen we alleen met hoge verwachtingen geduldig wachten hoe Doom 3 de term 'schrikeffect' nieuwe betekenis zal geven.

Om wat verder in te spelen op de actualiteit van Doom 3, schreef game journalist David Kushner een boek over Romero en Carmack, de orginele meesterbreinen achter het kassucces 'Doom'. In dit boek wordt beschreven hoe ID werd, wat het vandaag de dag is en welke invloed de games hadden op de Amerikaanse media.

UGO had een interview met Kusher over zijn boek en stelde hem wat vragen over gamesontwikkeling in het algemeen.UGO: How did Doom change the industry? DK: The one thing I've been talking about a lot is that, if you break apart what Doom had - also, it wasn't just Doom, it's this whole shooter genre they helped pioneer - but what Doom really kicked was this hat trick of influence and the fact that it had a cultural, technological and economic impact, and I think that's why it was important. It was some radical business to give away a chunk of the game for free as shareware and bank on people buying the rest of it. At the time, people thought it was nuts. You don't give something away. But, of course, Doom was really addictive. One writer called it heroinware. They made a ton of money. Now we take the idea of a demo for granted. Culturally and socially, this whole idea of online gaming, deathmatching and cybersport, whatever you want to call it, kicked into high gear with Doom. I don't want to overstate what they did, because there were other people who did it before, but it seemed to all come together with what they did. Also, the mod-making culture. Having a Doom level based on Star Wars and Alien. They drew a lot of people into the industry, because they sharpened their chops on these games, technologically. Carmack's 3D world. Het volledige interview is te lezen op de site van UGO.