Tegenwoordig is bijna elke Nederlander wel online te vinden, de een in meerdere mate dan de andere. Wie online is kent de gevaren die dit met zich mee kan brengen wel: worms, virussen en de welbekende spam. Maar hoe goed kennen we deze troep nu eigenlijk?

Een recent onderzoek van Burger@Overheid liet zien dat de overheid aan zet is om digitale inburgering te stimuleren. Aangezien iedereen zich geruime tijd per dag online bevindt, dient deze digitale omgeving goed beveiligd te zijn. Net zoals mensen hun rijbewijs moeten halen om de weg op te mogen vind Burger@Overheid dat men eigenlijk ook een soort van rijbewijs moet hebben voor de digital highway. Hieronder vallen dingen als geen PC kopen zonder firewall en eerst een computervaardigheidbewijs halen. "Het waarborgen van een veilige en betrouwbare digitale leefomgeving past bij de kwaliteitsnormen van de BurgerServiceCode. Norm 7 (“Digitale betrouwbaarheid”) bepaalt dat burgers ervan op aan moeten kunnen dat de overheid haar digitale zaken op orde heeft. Norm 10 (“Actieve Betrokkenheid”) betekent dat de overheid de voorwaarden schept voor “meedoen” in de digitale wereld."Burger@Overheid is een onafhankelijk forum dat de digitale overheid stimuleert vanuit het burgerperspectief. Zij voeren regelmatig soortgelijke onderzoeken uit en soms worden deze door de overheid serieus bekeken. Wie weet dus binnenkort een internetexamen?!