In een interview van de site Spiegel Online met Chris Lewis , de topman van Xbox Europa, zijn een aantal feiten naar voren gekomen die nieuw licht werpen op zaken die voorheen gehuld werden in onzekerheid. Zo heeft Lewis aangekondigd dat de HD-DVD add-on voor de Xbox 360 op de E3 beurs uit te proberen zal zijn. Ook zegt hij dat HD (High Definition) films, gewoon op maximale resolutie bekeken kunnen worden. Hierover heerste eerder onzekerheid, want grote filmmaatschappijen willen het onmogelijk maken om via component kabels een HD signaal door te geven. Dit om piraterij tegen te gaan. En aangezien de Xbox 360 het signaal doorgeeft via component...Peter (Molyneux) loves working with us. We've worked with him for some time already. He's going to remain working at the head office here in Guilford as head of Lionhead studios and he's as exited about it as we are.Ook zegt Lewis dat alternatieve manieren om spellen te besturen(Revcon, Eyetoy, etc) ook voor Microsoft cruciaal zijn om competitief te blijven. Uit het interview wordt niet duidelijk of Microsoft actief bezig is ondersteuning te bieden voor dergelijke hardware. De rest van het interview is hier te lezen.