Na een kort avontuur van 5 maanden heeft HCC zijn gamesbladen weer van de hand gedaan. Eind vorig jaar kocht HCC de bladen van KPN. De reden van de verkoop is volgens HCC dat de ze zichzelf geen geschikte uitgever vinden voor GameQuest, PlayNation, PCZone en de specials DVDNation en FlightZone. De nieuwe eigenaar is IDG in Haarlem, de uitgever van Computer!totaal, Lan Magazine, Gamez.nl en Webwereld. In tegenstelling tot HCC heeft IDG wel uitgebreide ervaring met bladen in het marktsegment. Door de nieuwe verkoop wisselen de bladen voor de 3e keer van eigenaar in korte tijd. Eerder kocht KPN de bladen van Promotime, de oprichters van de verschillende bladen.GameQuest, PlayNation, PCZone en de specials DVDNation en FlightZone komen in handen van IDG in Haarlem, de uitgever van Computer!totaal, Lan Magazine en Webwereld. HCC vindt zichzelf geen schikte uitgever voor de bladen.

'HCC Media ontbeert de schaalgrootte om in de huidige markt rendabel te kunnen opereren', aldus Ronald van Rooden, directeur HCC, in het persbericht. Voor nader commentaar was hij niet bereikbaar. Welke gevolgen dit gaat hebben voor bijvoorbeeld de GameExpo is nog niet bekend, al blijven HCC en IDG wel samenwerken.