Deze functionaliteit werkt via zogeheten Overflow-servers. Dit zijn extra servers waaraan spelers worden toegewezen als hun eigen server qua aantal mensen op de maximale capaciteit zit. Zodra er, na het inloggen op de Overflow-servers, een plaats vrijkomt op de eigen server, dan zal de game dat aangeven en kunnen spelers alsnog daar inloggen. Alle verdiende ervaringspunten en voorwerpen worden meegenomen.