Van niet nader gespecificeerde bronnen heeft Times Online vernomen dat Sony op de rand staat van een grote reorganisatie. Volgens de bronnen zetten alle divisies van Sony zich schrap voor "het slachten van heilige koeien". Oude en vertrouwde handelspraktijken kunnen hiermee potentieel op de schop gaan.

Volgens analisten kan Sony de verliezen die het heeft geleden alleen te boven komen als topman Howard Stringer vrij spel krijgt bij het herstructureren van het concern. De consensus onder analisten is dat Sony sowieso veel te laat is met het doorvoeren van veranderingen. Bronnen die nauw contact hebben met Stringer weten te melden dat hij al langer zijn plannen heeft klaarliggen om Sony er bovenop te helpen. Deze worden echter al drie jaar tegengehouden door een onwillig management.

Een reorganisatie over de hele linie betekent dat ook Sony Computer Entertainment ongetwijfeld de gevolgen ervan zal ondervinden. Eerder meldden we al dat dat niet-winstgevende takken van het bedrijf onder de loep worden genomen. Het van de hand doen van het PlayStation-merk lijkt iets te verregaand, maar is is best mogelijk dat we drastische veranderingen kunnen verwachten. Laten we hopen dat de nieuwe koers die het concern inslaat een positieve invloed zal hebben op Sony's gamedivisie. Verwacht wordt dat tijdens de komende Consumer Electronics Show, oftewel CES, openheid wordt gegeven over de verregaande plannen die topman Howard Stringer heeft met Sony.