De patch zou eigenlijk dit weekend online komen, maar omdat de makers de inhoud uitvoerig wilden testen, werd de release naar deze week uitgesteld. Naast de eerder genoemde verbeteringen, wordt er met de patch een basis gelegd om invasies met een vloot mogelijk te maken. De kunstmatige intelligentie zal nu mondjesmaat van deze mogelijkheid gebruik maken. Pas na een volgende patch zal deze nieuwe optie op grotere schaal worden toegepast.

Kunstmatige intelligentie

Voor de spelers die moeite hebben met de kunstmatige intelligentie, en dan vooral met het af en toe ontbreken daarvan, gloort er ook hoop. Volgens de medewerker van Creative Assembly zal de volgende patch vooral op dit gedeelte verbeteringen aanbrengen.