Netflix, een van de grootste online filmverhuurders in de Verenigde Staten heeft bekend gemaakt te stoppen met het verhuren van films op HD-DVD en volledig over te gaan op Blu-ray. Tegen het einde van het jaar zal zullen HD-DVD-films uit het assortiment verdwenen zijn nadat deze gedurende dit jaar geleidelijk uitgefaseerd worden. Volgens Netflix heeft de filmindustrie een winnaar gekozen. "We bevinden ons momenteel op een punt waar de industrie kan beginnen over te gaan op één format, duidelijkheid kan scheppen voor de consument, en de adoptie van HD kan accelereren."

Tot in hoeverre deze beslissing invloed zal hebben op de populariteit van Blu-ray films en de PS3 is niet bekend. Hoewel de strijd om het nieuwe 'high def' formaat online breed wordt uitgemeten, is de werkelijke hoeveelheid mensen die over is gegaan op Blu-ray of HD-DVD nog maar een fractie van het totaal aantal mensen dat regelmatig een film koopt of huurt. DVD is nog steeds heer en meester in deze tak van de industrie.