Naast het laten vallen van het woord  'free' gaat Google richtlijnen opstellen voor app-ontwikkelaars als het gaat om het direct aanspreken van kinderen in games. Ook worden de standaard settings zo veranderd dat er niet automatisch aankopen kunnen worden gedaan, zonder expliciete toestemming van de gebruiker. De wijzigingen moeten in september 2014 zijn doorgevoerd. 

De Europese Commissie stelde eind vorig jaar een viertal richtlijnen op die het heeft gecommuniceerd aan Google, Apple en de Interactive Software Federation. Deze lezen als volgt:

- Een game die wordt geadverteerd als 'free', zou consumenten niet moeten misleiden over de daadwerkelijke kosten die hierbij betrokken zijn.

- Games zouden kinderen niet direct moeten aanspreken om voorwerpen te kopen of een ouder te overtuigen dit te doen voor hen

- Consumenten moeten adequaat worden ingelicht over aankopen en niet automatisch horen te betalen door een standaard setting zonder dat hiervoor expliciet toestemming is gevraagd.

- Er moet een e-mailadres worden gecommuniceerd waar consumenten naar kunnen mailen met vragen of klachten.

Apple

Apple is ook aangesproken door de Europese Commissie, maar zij hebben nog geen concrete oplossingen op de korte termijn aangeboden, zo meldt de Europese Commissie. Apple heeft wel toegezegd met betrekking tot aankopen het beleid te willen aanpassen, maar er is hier geen commitment of timing aangegeven. De CPC (Consumer Protection Cooperation) blijft er bij Apple op aandringen om de wijzigingen door te gaan voeren.