De game-afdeling van Sony heeft een gigantisch verlies gemaakt van 1,4 miljard euro in het financiële jaar dat op 31 maart afliep. Dit verlies komt vooral door het verkopen van de PlayStation 3 onder de productieprijs en de kosten die gepaard waren met de launch van deze console. De PlayStation 2-verkopen gaan omlaag vanwege het afnemende aanbod van software, maar de PlayStation Portable doet het daarentegen weer beter doordat de productie ervan goedkoper is geworden.

Overigens haalt de game-afdeling van Sony de financiële prestaties van het gehele bedrijf omlaag. De winst van Sony daalde maar liefst met 68 procent, van 1,38 miljard euro vorig jaar naar 438,3 miljoen euro dit jaar.. Het kwartaalverlies van de periode januari-maart is bovendien het grootste sinds vier jaar, namelijk 413 miljoen euro.

Overigens ziet Sony zelf de toekomst zonniger in. Men verwacht dat de productiekosten van de PlayStation 3 zullen dalen en dat de console beter zal verkopen dankzij een goede line-up. Bovendien verwacht Sony over de hele linie in het volgende financiële jaar, dat afloopt in maart 2008, een winst te maken van 2,6 miljard euro.

Het loopt nog niet zo lekker met de PlayStation 3