Bill Gates heeft in een ronde tafel gesprek ernaar gehint dat hij geïnteresseerd is in een nieuwe methode om games aan te sturen. Voor PC of console wil hij een herkenningssysteem uitbrengen die je door bewegingen te maken in staat stelt bijvoorbeeld een tennisracket of honkbalknuppel te gebruiken in een game.

Hij verduidelijkte hierbij wel dat het niet gaat om een "3D positional device", maar om een beeld-herkenningssysteem. Het systeem dat Gates voorstelt zal het dus mogelijk maken om met een werkelijk tennisracket bewegingen te maken die worden omgezet naar bewegingen in beeld. Gates blijft echter vaag over het plan en het zal vast en zeker nog eventjes duren voordat het systeem in een te marketen vorm uit wordt gebracht.