Zetten gewelddadige games als Grand Theft Auto, Manhunt en Gears of War nu wel of niet aan tot geweld onder jongeren? Niet, zegt Karen Sternheimer, een vooraanstaande Amerikaanse sociologe. In een artikel voor de American Sociologial Association schrijft ze dat videogames een zondebok zijn geworden voor gewelddadigheidsdelicten die gepleegd worden door blanke criminelen uit de middenklasse. Criminaliteit die wordt veroorzaakt door Afro Amerikaanse mensen wordt zelden tot nooit toegeschreven aan games.

“Door videogames de schuld te geven worden criminelen apart gezet van andere gewelddadige jeugd; vaak arme en gekleurde mannen. Deze uitleg zorgt ervoor dat blanke geweldsplegers worden bestempeld als slachtoffers van de kracht van games, in plaats van criminelen die volledig schuldig zijn aan hun daden. Wanneer jongens uit de goede buurten gewelddadig zijn, lijkt dat eerder voort te komen uit de invloed van games dan van sociale omstandigheden. Blanke moordenaars uit de middenklasse hebben een status die doet geloven dat ze snel beïnvloedt zijn door een game en daarom slachtoffers zijn van een gevaarlijk product. Afro Amerikaanse jongeren zijn blijkbaar gewoon gevaarlijk.”

“Politici en andere morele kruisvaarders creëeren aan de lopende band volksdemonen; personen of groepen die bestempeld worden als kwaadaardig of immoreel,” vervolgt Stenheimer. “Ze zorgen ervoor dat we iets hebben om de schuld te geven en onze angst kwijt te kunnen. Videogames worden als een volksdemon gezien omdat ze blijkbaar een bedreiging voor onze kinderen kunnen vormen.”

“Games representeren op dit moment een heel scala aan sociale angsten; geweld onder jongeren, nieuwe computer technologie en het feit dat ouders steeds minder controle kunnen uitoefenen op wat hun kinderen doen en weten. Vrijwel iedere nieuwe technologische vooruitgang ging gepaard met de angst en paniek omdat het schadelijk zou zijn. Auto's, de radio, film, rock muziek en zelfs stripboeken.”

Ook bekritiseert ze de vele studies die in de afgelopen jaren zijn gedaan over geweld dat veroorzaakt zou zijn door games. “Het grootste probleem met dit soort media-effect onderzoeken is dat er wordt geprobeerd om het geweld uit zijn verbanden te trekken. Armoede, een onstabiele omgeving, werkeloosheid en geweld binnen de familie zijn allemaal bijzaak. Ironisch genoeg wordt er zelfs over geestelijke aandoeningen heengekeken tijdens dit soort psychologisch geörïenteerde onderzoeken.”