De artsen keken voor het resultaat naar 187 jongeren tussen de twaalf en negentien jaar oud, waarvan was vastgesteld dat ze klinische hulp behoefden voor hun depressie. De ene groep kreeg een-op-een-therapie, de andere groep speelde enkele maanden de game SPARX.

De artsen stellen dat de patiënten die het spel speelden leerden omgaan met negatieve gevoelens zoals woede en ook leerden om problemen op te lossen. De onderzoekers zien dit als een nieuwe behandelmethode die even effectief kan zijn als één-op-één therapie.

44 procent van de patiënten herstelde volledig na het spelen van het spel. Via de normale therapie herstelde 26 procent helemaal.