Het klonk als té mooi om waar te zijn: Square en Enix die samen verder door het leven gaan. De makers van de Final Fantasy en de Dragon Quest serie die een worden. En het is misschien ook te mooi om waar te zijn, volgens het Japanse persstation Nikkei Keizai Shimbun zal hoofdaandeelhouder Masashi Miyamoto de aandeelhouders gaan adviseren niet in te stemmen met de fusie. Hij zou dit doen omdat dit voor de aandeelhouders van Square een nadelig effect zou hebben, en dat dit voor de aandeelhouders van Enix louter positief zou zijn.