Met het foldermanagementsysteem kunnen spelers er bijvoorbeeld voor kiezen om de games die zij voor 3DS hebben gedownload in aparte mappen te zetten. Momenteel komen ze allemaal op het hoofdscherm van de 3DS te staan, wat zorgt voor steeds kleiner wordende icoontjes.