De gebruiker voert of haar e-maildadres in via de website. Het Xbox Live-profiel wordt doorgegeven en bevestigt het e-mailadres. Dan is het nog een kwestie van het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring (NDA).