Het spel is beschikbaar via de gamepagina op de Marketplace. Hier moet 'download' geselecteerd worden, waar vervolgens geen kosten aan verbonden zijn. Op moment van schrijven valt er te lezen dat de game gratis is te downloaden. Waarschijnlijk gaat het om een bedoelde actie van Microsoft, in aanloop naar zijn E3-persconferentie vanavond. 

In Fable 3 kunnen spelers zelf koning of koningin worden. Er moet een revolutie opgezet worden om het leiderschap over Albion te verkrijgen. Vervolgens is het de bedoeling dat er naar eigen behoefte geregeerd wordt middels het gebruik van 'Judgments'. Als vorst of vorstin is het namelijk de bedoeling dat mensen gestraft, vergeven of nader onderzocht worden.