De bug lijkt slechts in zeldzame gevallen op te treden en zorgt ervoor dat alle content in het spel is vergrendeld. Daarbij zijn plotseling wel missies te zien die momenteel nog niet beschikbaar zijn, maar in de toekomst via downloadbare content worden toegevoegd. Het is echter niet mogelijk om die missies op te starten; de bug maakt het spel onspeelbaar.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk specifiek om de inhoud van de reeds aangekondigde dlc-pakketten The Dark Below en House of Wolves. In de onderstaande video zijn missies met die namen te zien. Verder worden de huidige planeten in het spel uitgebreid met enkele verhalende en Strike-missies, evenals extra raids. Ook de Crucible krijgt er content bij.

Er zijn geen nieuwe planeten te zien, maar het is onduidelijk of de bug alle geplande nieuwe content blootlegt, of slechts een gedeelte daarvan. Dat er een nieuwe planeet speelbaar wordt via dlc is zodoende niet uitgesloten. Wel lijkt een deel van de nieuwe content al op de discs van Destiny te staan, aangezien sommige spelers via glitches op plekken wisten te komen waar de extra missies zich af gaan spelen.