De uitspraak van Pieke komt nadat een dergelijke regeling voor gameontwikkelaars in Frankrijk begin januari afliep. Voor een verlenging van dit belastingvoordeel is de toestemming van de Europese Unie nodig, specifiek die van Pieke, die moet bepalen of dit geen oneerlijke concurrentievoordelen oplevert ten opzichte van landen die geen soortgelijke voordelen bieden. 

Quantic Dream, de in Frankrijk gevestigde ontwikkelaar van Heavy Rain, maakte vorige maand kenbaar dat het een verhuizing naar Canada zou overwegen als de regeling niet verlengd wordt. Er is tot op heden echter geen officiële beslissing genomen, maar Pieke geeft nu aan dit niet in de weg te zullen staan. "Ik ben het er helemaal mee eens dat games een belangrijke sector vormt binnen de creatieve industrieën van Europa."

Pieke plaatst wel de kanttekening dat iedere toekomstige aanvraag voor een belastingregeling afzonderlijk beoordeeld zal worden door de Europese Commissie, in het licht van de regels die zijn opgesteld omtrent concurrentie. Verder is de komst van zulke regelingen afhankelijk van de afzonderlijke lidstaten, die zelf een aanvraag moeten doen. De Franse regering twijfelt of het in tijden van bezuinigingen zinvol is om geld aan de maatregel uit te geven, in Engeland ziet de overheid het niet zitten.