Tot voor kort was de ESA, die ook de E3-beurs organiseert, nog voorstander van de SOPA. Dit zorgde voor veel negatieve kritiek vanuit de gamingcommunity. In een statement zegt de organisatie het volgende: "Vanaf het begin was de ESA sterk betrokken bij het invoeren van een goed doordachte wetgeving omtrent de illegale diefstal van intellectueel bezit op buitenlandse websites.

"Hoewel de behoefte aan een manier om deze dreiging tegen te gaan blijft bestaan, hebben de huidige voorstellen tot zorgen geleid over de onbedoelde consequenties die zij met zich mee kunnen brengen. Als gevolg daarvan roepen we het congres, de regering en de overige betrokken partijen op om hun energie te steken in het vinden van een nieuwe oplossing die een balans kent tussen creatieve en technologische belangen."

Het intrekken van de steun door ESA komt nadat het SOPA, evenals het gerelateerde PIPA (Protect IP Act), terug naar de tekentafel moesten. Dit gebeurde nadat verschillende regeringsleden openlijk lieten blijken tegen de wetsvoorstellen in hun huidige vorm te zijn, waaronder enkele personen die voorheen juist voorstanders waren van SOPA en PIPA. De twee voorstellen zullen pas opnieuw behandeld worden zodra er genoeg overeenstemming is bereikt over hun inhoud.