Drie weken geleden kwam het team van Digital Extremes met een bonus pack voor de first person shooter Unreal Tournament 2003 op de proppen. Het is echter niet alleen Digital Extremes dat aan een bonus pack werkte, ook de mannen van Epic waren en zijn nog steeds bezig aan een toevoeging op de game.

Unrealism kon een interview houden met Steve Polge over de status van de game en de nieuwe features. Zo biedt de bonus pack een zestal nieuwe maps en drie nieuwe nieuwe speelmodes. Eén van deze speeldmodes heet 'Mutant', en houdt het volgende in: Initially, its a free for all deathmatch. However, as soon as one guy makes a kill, he becomes the Mutant. Everyone else stops fighting (you can't hurt each other anymore), and everyone guns for the mutant. You score points by racking up kills while you're the mutant. Mutants have invisibility and health regeneration. However, everyone else has a radar showing where the mutant is. As an optional twist, the player with the lowest score is the BottomFeeder - he can also go around killing other players (with scores as a result). As soon as his score isn't the lowest, a new player becomes the BottomFeeder. This makes the game more interesting when you have a wide variety of skills playing.

De andere speelmodes heten 'Last man Standing' en 'Invasion'. Ook werd er zoals gezegd iets over de status van de game verteld: de code van de bonus pack is af en men zit momenteel in de testfase. Dit betekent dat de pack binnen afzienbare tijd uit zal komen.

Met dank aan [BcW]rage^ voor het melden van dit nieuws.