Het is de eerste keer dat de opbrengsten van PS3-games niet achterblijven bij die van de Xbox 360. Het afgelopen kwartaal, dat afliep op 31 december 2010, bedroegen de opbrengsten uit PS3-games 205 miljoen euro, dat is 19 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De opbrengsten uit Xbox 360-games waren 206 miljoen euro, 18 procent minder dan het jaar daarvoor. De platformen hebben beide een aandeel van 27 procent in EA's totale opbrengsten.

Wii, DS en PSP

De opbrengsten uit games voor Wii daalden met 34 procent naar 94 miljoen euro. Die van de Nintendo DS daalden minder hard, 22 procent, en kwamen uit op 35 miljoen euro. De PlayStation Portable zag met 16 miljoen euro een daling van 27 procent. Verreweg de grootste daling komt op rekening van de PlayStation 2. Electronic Arts' PlayStation 2-games brachten afgelopen kwartaal 55 procent minder op dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar en kwamen uit op 14 miljoen euro.