"Het beleid van de regering om geen leeftijdskeuring toe te staan voor inhoud voor volwassenen in videogames zorgt voor het onnodig censureren", aldus Gibeau. Hij vindt dat het beleid "laat zien dat er weinig begrip is voor de videogames van vandaag de dag." Hij denkt dat de afwezigheid van een 18+ leeftijdsclassificatie zorgt voor een gebrek aan vrijheid om te kiezen voor 18+ games voor volwassenen. Verder geeft hij aan dat het ontbreken van een dergelijke classificatie kan leiden tot een gebrekkige ontwikkeling van de industrie.

Om de leeftijdsclassificatie 18+ in te voeren dienen alle procureur-generaals in Australië met de invoering in te stemmen. Michael Atkinson, één van de procureur-generaals, staat bekend om zijn constante veto's inzake het invoeren van de classificatie. Hij heeft recentelijk zijn ontslag ingediend, waardoor de kans op invoering groter wordt. Gibeau voegt toe dat de invoering van de nieuwe 18+ classificatie de juiste stap zijn voor consumenten en voor de game industrie in Australië.