Dat bijna elke tv-serie, ook als er niet in geschoten wordt, prima als materiaal voor een game kan dienen bewijst Legacy Interactive met ER, een spel gebaseerd op de gelijknamige ziekenhuisserie. In het spel krijg je als speler de kans om als nieuw aangenomen internist samen te werken met alle beroemde dokters en zusters uit de tv-serie. Je zal onder andere doelen moeten behalen, de bureaucratie mogen ontwijken en keuzes moeten maken in belangrijke etische dilemma's. Geen nieuwe Theme Hospital dus, maar wel een digitale en interactieve versie van de tv-serie met op zijn minst zoveel emoties. In the ER computer game, the player joins the cast of the TV show as a newly hired intern and handle a steady flow of patients with health issues ranging from minor cuts and bruises to serious injuries sustained from accidents and violence. Through it all, the player will have to navigate goals, dodge sticky politics, deal with gut-wrenching ethical dilemmas, and engage in steamy romances. With perseverance, the player will gain prestige among peers and supervisors and ascend the ranks of Chicago's County General Hospital.

ER wordt uitgegeven door Vivendi Universal Games en zal deze herfst op de markt komen. ER zal trouwens zeker niet de laatste tv-serie zijn die in gamevorm gegoten zal worden. Zo is men ook al tijdje bezig met het ontwikkelen van een spel gebaseerd op Fear Factor, waarvan we ook spoedig wat hopen te vernemen.