De rechter verwierp echter de gehele aanklacht en stelde dat Langdell "frauduleuze verklaringen heeft afgelegd tegenover het US Patent and Trademark Office" en dat hij "de gamesindustrie lastig valt met pogingen om zijn merknaam te licenseren." Ook zei de rechter dat er mogelijk gerechtelijke gevolgen aan zijn gedrag verbonden worden.

Langdell voert al jaren een strijd tegen het gebruik van het woord 'Edge' in games zonder dat hij hiervoor financiële compensatie ontvangt. Dit terwijl zijn bedrijf Edge Games al jaren geen nieuwe titels meer heeft uitgebracht.