Helaas voor de RTS fans, de game Earth 2150 van Mindscape is uitgesteld.Earth 2150 is een real-time-strategy game als alle andere, maar ditmaal vinden het bouwen van je basis en het uitvechten van veldslagen plaats in een driedimensionale wereld. Je kunt dus net als in bijvoorbeeld Warzone 2100 met de camera in- en uitzoomen en je basis en units van alle kanten volgen. Mindscape geeft als reden voor de vertraging het niet optimaal zijn van de multiplayermogelijkheid. Volgens de uitgever is het uitstel dan ook nodig om juist dit deel van het spel te stroomlijnen. Earth 2150 zou nu eind april of begin mei in de winkel moeten liggen.