UBS analist Mike Wallace had een interview met de CEO van Take 2 Interactive, Rich Roedel, kort nadat dit bedrijf haar kwartaalcijfers en vooruitzichten bekend maakte. Hierin vroeg hij onder andere naar Duke Nukem Forever, en of we dit spel in 2005 konden verwachten. Hierover kon hij echter geen uitsluitsel geven. Wallace vervolgde het gesprek met de vraag of we het spel niet beter helemaal van ons verlanglijstjes konden halen. In het antwoord, dat op zich niet zo opmerkelijk is, liet Roedel iets heel opvallens horen:Wallace: "OK. And should we just completely forget about this product by now or...?"

Roedel: "Absolutely not, although it has been frustrating in terms of committing to a ship date. But the 3D Realms guys continue to work. They are using the Doom 3 technology, which is finished. They are a premier developer, but they certainly believe in no line before it's time. So they want to deliver a great game, and we are anxiously waiting for updates from them." Inderdaad je leest het goed: de Doom 3 engine. Zou 3D Realms werkelijk de overstap hebben gemaakt van de door hunzelf sterk opgewaardeerde Unreal engine naar die van id Software's nieuwste knalwerk, of betreft het hier slechts een verspreking van een CEO die slecht op de hoogte is van wat precies de stand van zaken is? Gelukkig heeft Shacknews 3D Realms om opheldering gevraagd. Het antwoord was duidelijk: "I guess I need to clear up some confusion. We are not using the Doom 3 engine for Duke Nukem Forever.". Het spel maakt gebruik van een door 3D Realms zelf gemaakte render engine, die draait op de basis van de Unreal engine. Zo is de mapeditor en het mapformaat, nog wel grotendeels gelijk aan de Unreal technologie.