Als er een belangrijk Egyptisch standbeeld op mysterieuze wijze verdwijnt, krijg jij als speler de taak om het waardevolle object op te sporen en terug te brengen naar de pyramide waar het vandaan kwam. Uiteraard zal dit avontuur niet van een leien dakje gaan, het standbeeld is immer vervloekt en zaaid dood en verderf bij iedereen die ermee in aanraking komt.

De naam van de hierboven beschreven game is Curse: Eye of Isis, een horror game die ontwikkeld wordt door Asylum Entertainment. Het spel komt zowel voor de PC, Xbox en Playstation 2 uit. Om alvast wat van de duistere sfeer te proeven, kun je terecht bij deze screenshotgallery.All the elements of gameplay are linked together via a compelling underlying storyline delivered via rewarding realtime 3D animated cut scenes using the powerful in-game engine. Here new characters are introduced and plot settings and game information conveyed. The credibility of the storyline is also enhanced through realtime interactions within the game, through meeting non-player characters and via written and audio messages being sent to the user as they play.