Outlaw Golf was een jolige arcade golf game, waarin spelers onder het motto "ook de niet Ralph Lauren dragende mensen kunnen een balletje slaan" met een aantal vreemde figuren de holes op kon gaan. De game sloeg klaarblijkelijk aan bij het publiek en ontwikkelaar Hypnotix brengt ons eind dit jaar, oktober om precies te zijn, deel twee in de serie.

Onlangs liet men wat informatie vrij over een drietal speelmodes die in de game vertegenwoordig zijn. In Pick Up Sticks kun je in twee speler mode na iedere gewonnen hole een club van je tegenstander jatten, zodat deze het naarmate het spel vordert steeds moeilijker krijgt. Vervolgens is er My One and Only, waarin je voordat de wedstrijd begint één club en één putter kunt kiezen, waarmee je het de hele tour moet doen. Als laatste is er informatie verschenen over de Time Attack mode:Golf would be the best sport ever if you didn't have to wait for the old fogie in front of you to take 10 minutes to line up his shot. To cure this, we've gone ahead and kicked the old geezer off the course in Time Attack mode. It's not the quality of your game that counts here; it's simply how quick you can get through the course. The timer begins as soon as the player addresses the ball and stops as soon as the club makes contact with it…this continues until the ball finds the hole. So take as many strokes as you like, don't aim, don't worry about hitting the water, just worry about getting there as fast as possible.