Yoot Saito, maker van Seaman en de ontwikkelaar achter games als Ogre Battle en Final Fantasy X11, hintte in 2010 al dat Seaman naar 3DS zou komen. Sindsdien bleef het stil rondom de game. Volgens Nikkei wordt Seaman de eerste in een reeks games van verschillende uitgevers, die door Nintendo worden uitgebracht op 3DS.

Seaman is een game waarin de speler de zorg over een pratende vis op zich neemt. De vis heeft het gezicht van een mens en vertoont daarnaast nog veel meer typisch menselijke trekjes. Spelers kunnen met het wezen praten via een microfoon.