Het was de afgelopen 17 jaar voor retailers verboden om de twee games te verkopen. Doom en zijn opvolger vielen in een speciale categorie entertainment en mochten, net als pornografie, alleen verkocht worden in speciale winkels voor volwassenen. Nadat Bethesda, de huidige eigenaar van de serie, echter een verzoek tot revisie indiende bij de Bundesprufstelle, zijn de games weer vrijgegeven. 

Volgens Bethesda zijn de gewelddadige beelden van Doom en Doom II lang en breed ingehaald door de games van nu en daarom zouden zij minder impact hebben dan zeventien jaar geleden. De Bundesprufstelle verdedigde het verbod door te stellen dat het toentertijd niet alleen was ingesteld vanwege de beelden, maar ook vanwege het gewelddadige verhaal. Desalniettemin gaf het de games vrij, omdat ze anno 2011 vooral historische waarde hebben, zo luidt de officiële verklaring van de organisatie. 

De opheffing van het verbod betekent niet dat iedereen de game zomaar kan aanschaffen; Doom en Doom II zijn enkel geschikt bevonden voor spelers met een minimumleeftijd van 16. Tevens is de Amerikaanse versie van Doom II: Hell on Earth nog steeds verboden in Duitsland, omdat hierin twee levels uit Wolfenstein 3D zijn opgenomen en deze hakenkruizen bevatten. Of uitgever Bethesda Doom en Doom II alsnog gaat uitbrengen, 17 jaar na dato, is niet bekend.