Een van de aanpassingen is dat de hoofdattributen van de personages zijn hernoemd naar strength, dexterity, intellect en vitality. De attributen defense, attack en precision zitten niet langer in de game maar worden vervangen door armor, physical resist en chance to crit. Het effect van de attributen op de prestatie van spelers hun personage is ook aangepast. Daarnaast wordt het makkelijker om te zien hoe attributen veranderen na het dragen van een bepaald voorwerp, omdat het effect hiervan nu ook in het Inventory-menu zichtbaar is. 

Blizzard liet verder weten dat de Cauldron of Jordan en de Nephalem Cube uit de game zijn gehaald. De Cauldron of Jordan maakte het mogelijk om overal in de wereld voorwerpen te verkopen en de Nephalem Cube kon deze uit elkaar halen en ze zo opdelen in verschillende grondstoffen. Deze taak is nu in handen van de Blacksmith Artisan. Blizzard achtte de Cauldron of Jordan en de Nephalem Cube niet meer nodig omdat spelers met behulp van de Stone of Recall altijd terug kunnen reizen naar de verschillende steden in het spel.

Tot slot is de Mystic Artisan niet langer in het spel aanwezig, omdat dit computergestuurde personage te weinig toevoegde en het bijbehorende Enhancement-systeem te veel leek op het Socket-systeem uit Diablo II. Blizzard wilde niet opnieuw een systeem bedenken, dit zou de release van het derde deel verder naar voren schuiven. De ontwikkelaar is daarom van plan om de toevoeging van de Mystic Artisan in een later stadium nogmaals te beschouwen. Ook de Scroll of Identification is geschrapt, het identificeren van voorwerpen gebeurt nu aan de hand van een korte wachtperiode waarin het hoofdpersonage zich moet concentreren.