De aanbevelingen staan te lezen in het rapport  dat vandaag door de Kamercommissie werd gepresenteerd. Het doel van de Kamercommissie was om onderzoek te doen naar de knelpunten in het auteursrecht.

Een van de speerpunten was het feit dat er op grote schaal films, games en muziek zonder betaling worden gedownload. Iets wat in feite nog niet strafbaar is volgens de Nederlandse wet. Het uploaden van deze media is dat echter wel.

Volgens de aanbevelingen van de commissie moeten de ministeries van Justitie (Hirsch Ballin) en en Economische Zaken (Van der Hoeven) harder gaan optreden tegen dergelijke vergrijpen. Betreft het een minderjarige die in overtreding van de auteursrechten is, dan moeten de ouders aansprakelijk gesteld worden.

De Kamercommissie vindt wel dat men het illegaal downloaden van games e.d. pas strafbaar kan maken als er een goed, legaal alternatief voorhanden is. Zo moet er een licentiesysteem komen dat games, films en muziek tegen betaling aanbiedt op het internet.

Thuiskoppieheffing

Een ander punt is de afschaffing van de thuiskopieheffing die nu nog zit inbegrepen bij de aanschafprijs. Door de voorgestelde maatregelen kan de prijs van de mediadrager naar beneden en zal dat op de langere termijn gunstig uitpakken voor zowel de consument als de producent.

Om de eventuele nieuwe regels controleerbaar te houden, zou er ook één geschillencommissie moeten komen. Evenals één beheerorganisatie die alle inningen voor haar rekening neemt.