Steeds sneller wordende computers zorgen ervoor dat er ook in de gaming scene steeds meer mogelijk wordt. Zijn het niet de nog scherpere graphics, dan is het wel het verkorten van de laadtijden of het nog complexer kunnen maken van de AI.

Eén van de ontwikkelingen op hardware gebied, is de overschakeling op 64-bit processoren. Epic guru Tim Sweeney maakte in een interview met FiringSquad duidelijk wat voor winst deze geavanceerde techniek oplevert.This process uses many gigabytes of memory, and implementing it on 32-bit CPU's places a lot of constraints on the size of meshes we can preprocess and the resolution of maps we can generate. With onerous programmer gymnastics, this kind of algorithm could be made disk-based or Address Windowing Extensions aware, but these approaches require an order of magnitude more development effort, and aren't practical given the frequency with which we change and improve our algorithms.Het voordelen die Sweeney noemt zijn onder andere het gebruik kunnen maken van extra registers en het sneller aan kunnen roepen van informatie door middel van de 'on-die memory controller'. Om meer te lezen over de techniek surf je naar de volgende pagina.