Henry Jenkins, directeur van MIT en een zeer bekende professor in de gaming, heeft een essay geschreven over de acht vooroordelen die er rondom games en gaming bestaan. Jenkins neemt alle vooroordelen onder de loep en weet deze goed te analyseren en te verwerpen. Het essay is niet bijzonder lang, maar zeker de moeite van het lezen waard.

1. Games leiden tot een epidemie van geweld onder jongeren

Volgens de statistieken met betrekking tot criminaliteit in de Verenigde Staten is deze in 30 jaar nog nooit zo laag geweest. Onderzoekers toonden ook aan dat mensen die geweld plegen, minder media consumeren dan mensen die geweld liever achterwege laten. Het is waar dat de jongens die betrokken waren bij schietpartijen op high schools gamers waren. Maar dat is niet zo verwonderlijk aangezien bijna elke jongere wel eens gamed: 90% van de jongens en 40% van de dames. Het overgrote deel van jongeren dat gamed pleegt GEEN geweld. Volgens een rapport dat verscheen naar aanleiding van de Columbine shooting blijkt dat de voornaamste redenen voor jongeren om gewelddadige delicten te plegen een onstabiele thuisbasis is en niet de exposure aan bepaalde media.

2. Onderzoek linkt gewelddadige games aan aggressie van jeugd

Deze onderzoeken komen voort van de hand van een relatief kleine groep onderzoekers die zich bezighouden met media effecten. Dit onderzoek bevat zo'n 300 onderzoeken naar media geweld. De meeste van deze onderzoeken zijn onvoldoende gegrond om er conclusies aan te verbinden en zijn bekritiseerd op hun methodologie. In deze onderzoeken worden beelden losgemaakt van verhalende contexten en dus in feite uit hun verband gerukt.

Respondenten worden vaak in aanraking gebracht met onbekende mediavormen of manieren waarop zij normaal niet met die mediavorm zouden omgaan. Al deze onderzoeken hebben wel een verband kunnen vinden tussen geweld en het spelen van games, maar geen enkel onderzoek is erin geslaagd om een direct verband aan te tonen.

3. Kinderen zijn de belangrijkste markt voor games

Hoewel de meeste Amerikaanse kinderen computerspellen spelen, blijkt de grootste groep gamers ouders te zijn want jonge gamers van toen gamen nu nog steeds. Inmiddels bestaat 62% van de console markt en 66% van de PC markt uit gamers van 18 jaar of ouder. Ook de game industrie speelt in op deze hogere leeftijden. Veel ouders hebben dit nog niet helemaal door en letten niet op de leeftijdsindicaties op games. Er moet dus meer gedaan worden tegen game reclames die zich richten op jongere gamers met voor ouderen bedoelde content. Ook moeten ouders meer op de hoogte worden gebracht en zich er zelf in verdiepen.

4. Meisjes spelen geen games

De games industrie is inderdaad een markt die vooralsnog voornamelijk uit mannen bestaat. Het aantal spelende dames neemt echter zeer snel toe. Vrouwen domineren mannen nu zelfs in web-based games. met de komst van The Sims in steeg ook het aantal vrouwelijke gamers en dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen.

5. Games worden gebruikt om soldaten te trainen, dus kinderen leren ook om te moorden

Dat verklaart moraalridder David Grossman. Dit zou kunnen kloppen, indien het volgende zou gelden:

* alle educatie en training wordt verwijderd van betekenisgevende culturele contexten

* we ervan uitgaan dat mensen geen persoonlijke mening hebben en klakkeloos overnemen wat hen geleerd wordt

* we ervan uitgaan dat mensen direct dat wat ze leren in virtuele werelden implementeren in de echte wereld.

Militairen gebruiken games voor specifieke doeleinden met als doel er iets van te leren waar ze nut van hebben.

6. Games zijn geen noemenswaardige vorm van expressie

games zouden alleen maar leiden tot geweld en zouden ervoor kunnen zorgen dat jongeren de realiteit uit het oog verliezen. Veel games die tegenwoordig uitkomen zijn echter doordrenkt van ethische aspecten. Bovendien hebben gamers de leiding en is het juist interessant voor gamers om te zien welke keuzes zij maken en welke gevoelens daarbij komen kijken.

7. Gaming zorgt voor sociale isolatie

Veel games zijn erg sociaal. Ongeveer 60% van de gamers speelt samen met vrienden. Zelfs games die alleen een singleplayer kennen worden vaak met meerdere mensen tegelijk gespeeld waarbij een de game bestuurt en de ander tips geeft of de tactiek bedenkt. Veel games kennen een multiplayer optie die online functies kent. Bovendien zorgt gaming voor veel internationale contacten tussen gamers.

8. Gaming stompt af

In klassieke studies onder apen is aangetoond dat apen prima het verschil weten tussen vechten voor de lol en echt vechten. Voor mensen geldt hetzelfde. Spelen/gamen zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen uiten op een manier die niet altijd gewenst is in de samenleving. Dat er kinderen zijn die moeite hebben de virtuele wereld los te zien van de echte wereld is niet kenmerkend voor de games industrie. Dit zou evengoed kunnen gelden voor andere media en hoogstwaarschijnlijk ligt de oorzaak bij het gezin.